Source Data Reference for:

City = Badajoz
Time = 1950

City Year Size Size Comment Year Comment Author Title Location
Badajoz1950 79,300Johan HuizingaInternationaal aardrijkskundig woordenboek